Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności/RODO

Firmy MegaAranż Anna Lechowska

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma MegaAranż Anna Lechowska, z siedzibą w Andrespolu, dalej zwana Anna Lechowska informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MegaAranż Anna Lechowska. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Annę Lechowską.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Anna Lechowska MegaAranż , adres: 95-020 Andrespol ul. Rokicińska

146F, posługująca się nadanym numerem NIP: 7281986188.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, osobą kontaktową, z którą można się skontaktować poprzez email jest: annalechowska@megaaranz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.) w celu realizacji zamówienia drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Annie Lechowskiej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Anny Lechowskiej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Anny Lechowskiej jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

d.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Anny Lechowskiej polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Anny Lechowskiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

e.) na podstawie zgody klienta lub osoby, która kontaktuje się z firmą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

f.) producenci oraz firmy współpracujące

g.) dane mogą być przekazywane stronom trzecim, które mogą prowadzić kontrolę u administratora danych na podstawie przepisów prawa obowiązującego

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, realizacji zamówienia – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży

b). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną

c). W przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną

d). W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Anna Lechowska MegaAranż prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (95-020 Andrespol ul. Rokicińska 146F) lub elektronicznej (wiadomość email na adres: annalechowska@megaaranz.pl).

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Annę Lechowską MegaAranż jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl